REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.ALMADECASA.PL

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem almadecasa.pl jest Izabela Cichosz-Chmielecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Communication Corner Izabela Cichosz-Chmielecka z siedzibą w Łodzi, ul. Elsnera 15/17, 92-504 Łódź, zwana dalej „Communication Corner”, posiadająca REGON: 101102030, NIP: 727-263-13-62, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego z Communication Corner umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Communication Corner (Communication Corner może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 3. Na gruncie niniejszego regulaminu pojęcie „reklamacja towaru” oznacza związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Communication Corner albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy.
 4. Na gruncie niniejszego regulaminu pojęcie „reklamacja usługi” oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Communication Corner.
 5. Communication Corner prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym sklepu, Communication Corner są następujące:

               

a) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,

b) połączenie z siecią internet,

c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML oraz technologię kaskadowych arkuszy                        stylów CSS,

d) włączona obsługa JavaScript oraz cookies,

e) czynna skrzynka poczty elektronicznej.

§2. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, DOSTAWA

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową almadecasa.pl. Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie.
 2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo opisane. Na stronie internetowej znajdują się w szczególności informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany.
 3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne specyficzne informacje.
 4. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 5. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
 6. W przypadku wybrania, jako formy płatności szybkiego przelewu lub płatności kartą kredytową (płatności za pośrednictwem PayU.pl) – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za towar na konto podmiotu pośredniczącego, od tego też momentu należy liczyć trzydniowy termin w ciągu którego towar zostanie przekazany kurierowi.
 7. Dostarczaniem zamówień zajmuje się platforma wysyłkowa sendit.pl.
 8. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy oraz czas dostawy.
 9. Maksymalny czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy wynosi 3 dni robocze. Czas dostawy wynosi natomiast nie więcej niż 1 dzień roboczy.


§3. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonkę "DO KOSZYKA" lub „DODAJ DO KOSZYKA”. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka.
 2. Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne produkty do koszyka.
 3. Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę KOSZYKA znajdującą się na górze strony lub po najechaniu kursorem na ikonę koszyka i wyświetleniu się napisu „realizuj zamówienie” kliknąć w pole „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”.
 4. Po wejściu na stronę koszyka, należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru (OPCJA ZAREJESTRUJ SIĘ LUB ZALOGUJ SIĘ).
 5. Po zalogowaniu klient zyskuje dostęp do opcji takich jak w szczególności historia zamówień oraz możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie.
 6. Po wprowadzeniu danych adresowych należy kliknąć ikonkę "DALEJ", wówczas wyświetlą się dostępne OPCJE WYSYŁKI. Po wybraniu SPOSOBU DOSTAWY należy kliknąć ikonkę "DALEJ".
 7. W przypadku wybrania płatności "Zapłać przy odbiorze" należy potwierdzić wartość zamówienia klikając ikonkę "POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE".
 8. W przypadku wybrania płatności "Płacę z PayU.pl" należy wybrać bank, z którego chce się zapłacić albo wystawcę karty kredytowej (Visa/MasterCard) i Communication Corner następnie kliknąć ikonkę "ZAPŁAĆ Z PAYU.PL". Uwaga: W przypadku wybrania, jako formy płatności za towar "Płacę z PayU.pl", dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Płatność na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu PayU.pl) w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, jest niezbędna, aby zamówienie mogło zostać zrealizowane. W sytuacji niedokonania w/w płatności w w/w terminie można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
 9. W przypadku konieczności poprawienia lub zmiany sposobu płatności w "Płacę z PayU.pl" należy kliknąć na ikonę "INNE METODY PŁATNOŚCI". W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone prawidłowo, należy kliknąć na "ZAPŁAĆ Z PAYU.PL".
 10. Na każdym etapie procedury składania zamówienia można ją anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. poprzez klikanie w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę (albo produkt) znajdujący się na stronie sklepu.
 11. Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.


§4. CENY, KOSZTY DOSTAWY

 1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.
 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki.
 3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Communication Corner oraz Klienta.
 4. Koszt dostawy wynosi 15,24 zł brutto (lub 20,15 zł brutto w przypadku wysyłki za pobraniem).
 5. W przypadku dokonania zakupów o wartości, co najmniej 400 zł brutto, przesyłka zostanie wysłana do Klienta na koszt Communication Corner.

§5. FORMY PŁATNOŚCI

W sklepie dostępne są następujące formy płatności za zamówiony towar:

a)                   za pobraniem (zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki)

b)                   szybki przelew (przelewy, które akceptowane są przez Communication Corner, to tzw. "szybkie przelewy" dokonane przy użyciu pośrednika serwisu PayU.pl; cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać przelewu pieniędzy; Communication Corner nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który dokonać należy wpłaty np. na poczcie)

c)                   zapłata za pomocą karty kredytowej/płatniczej (w tym przypadku Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie zakupów w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, płatność kartą kredytową/płatniczą dokonywana jest za pośrednictwem serwisu PayU).

 

§6. ZABEZPIECZENIE PRZED OSZUSTWAMI

 1. Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta maila z informacją, iż nagle zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego.
 2. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do Communication Corner na adres: info@almadecasa.pl

 

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość z Communication Corner w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Klient będący Konsumentem może złożyć Communication Corner albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres info@almadecasa.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby Communication Corner. Oświadczenie to Klient będący Konsumentem może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Communication Corner udostępnia wzór formularza tutaj.
 3. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Communication Corner na wskazany w §1 adres siedziby Communication Corner.
 4. W przypadku, gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, Communication Corner zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 w/w ustawy o prawach konsumenta, Communication Corner może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Koszty odesłania towaru do Communication Corner nie są Klientowi będącemu Konsumentem zwracane.
 6. Communication Corner dokonuje zwrotu płatności na rzecz Klienta będącego Konsumentem przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Communication Corner informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)                   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał  w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)                   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)                   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)                   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)                   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)                    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)                   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)                   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)                     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)                    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)                   zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)                     o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)                 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8. REKLAMACJE TOWARÓW ZAKUPIONYCH 25 GRUDNIA 2014 R. ORAZ PO 25 GRUDNIA 2014 R.

 1. Communication Corner odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta Communication Corner może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 533 220 144, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Communication Corner wskazany w §1 regulaminu, pocztą elektroniczną na adres: info@almadecasa.pl).
 3. Communication Corner ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Communication Corner, określony w §1 regulaminu.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem niezasadności reklamacji.
 6. Klient będący Konsumentem może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.


§9. REKLAMACJE TOWARÓW ZAKUPIONYCH PRZED 25 GRUDNIA 2014 R.

 1. Każda rzecz kupiona przed 25 grudnia 2014 r. w sklepie internetowym almadecasa.pl może być reklamowana w zakresie niezgodności towaru z umową w rozumieniu i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Klient może zgłosić reklamację w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia do Communication Corner przed upływem wskazanego powyżej 2-miesięcznego terminu.
 3. Communication Corner odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.
 4. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres siedziby Communication Corner.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem niezasadności reklamacji.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Communication Corner doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży, zgodnie z żądaniem Konsumenta, poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeżeli jednak Communication Corner nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy bądź wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana będzie narażać Klienta na znaczne niedogodności, Klient będzie miał prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie będzie mógł odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową będzie nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnić należy rodzaj towaru i cel jego nabycia.

 

§10. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi świadczone przez Communication Corner drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.
 2. Do usług świadczonych przez Communication Corner drogą elektroniczną należy:

                a) udostępnianie użytkownikowi sieci Internet do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej,

                b) udostępnianie użytkownikowi sieci Internet za pomocą strony internetowej www.almadecasa.pl formularza zamówienia.

 1. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Communication Corner usług, o których mowa w ustępie poprzednim, poprzez opuszczenie strony internetowej www.almadecasa.pl.
 2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez  Communication Corner drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej info@almadecasa.pl) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na wskazany w §1 adres siedziby Communication Corner).
 3. Communication Corner ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, PLIKI COOKIES

n)                   Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883) jest dobrowolne, niemniej jednak brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i realizację zamówienia.

o)                   Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane w celu wykonania umowy i realizacji zamówienia.

p)                   Administratorem danych osobowych jest Communication Corner z siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. Elsnera 15/17, 90-504 Łódź. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

q)                   Dane osobowe Klientów chronione są przez Communication Corner zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

r)                    Sklep posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym i funkcjonalnym. Powyższe pliki stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.almadecasa.pl do potrzeb Użytkownika. 

s)                    Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności sklepu, w tym uniemożliwia składanie zamówień za pomocą dostępnego na stronach sklepu formularza elektronicznego.

 

DATA PUBLIKACJI OBECNEGO TEKSTU REGULAMINU: 05 STYCZNIA 2015 ROKU.